Domov
 

Aktuality

26.5.202012:09
Vyplatenie preplatkov a úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019
Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019 je v prvej polovici júna 2020, teda do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2019.
V rovnakom termíne sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania za rok 2019, ktoré sú splatné do 30 dní od doručenia ročného v...
20.5.202008:32
Súhlas so spôsobom doručovania dokumetov a informácií
V časti Dokumenty - Tlačivá nájdete tlačivo k spôsobu doručovania (vo formáte .PDF a .DOC), ktoré môžete použiť na vyjadrenie vášho súhlasu s doručovaním na vašu e-maiovú adresu alebo na vašu poštovú adresu. Vyplnené tlačivo môžete zaslať poštou, doručiť osobne na OSBD Senica alebo stredisko údržby a...
18.5.202011:10
Návrh Stanov, Volebného a Rokovacieho poriadku OSBD Senica
Vážení členovia OSBD Senica,
zverejňujeme pripravované Návrhy Stanov, Volebného a Rokovacieho poriadku OSBD Senica, ktoré budú predložené na schválenie na Zhromaždení delegátov v tomto roku. Návrhy nájdete v sekcii Tlačivá. Členovia družstva môžu pripomienky zasielať na email ladovicova.monika@o...
8.4.202011:26
Vyžiadanie súhlasu s elektronickým doručovaním
Na základe aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pohodlného, bezpečného a rýchleho doručovania dokumentov a informácií týkajúcich sa správy vášho bytového domu od Okresného stavebného bytové družstva Senica (OSBD Senica), a to nielen v aktuálnom obdob...

zobraz všetky aktuality

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved