Domov
 
Brezová, Horný rad 532
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ STAVEX,s.r.o.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved