Domov
 
Brezová, Horný rad 534
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Rejduga.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved