Domov
 
Brezová,Horný rad 539
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Stavomal Slovakia,s.r.o.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved