Domov
 
Brezová, Dolné lúky 361
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-august 2010, dodávateľ Rejduga.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved