Domov
 
Brezová, Dolné lúky 363
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-júl 2010, dodávateľ Thermont.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved