Domov
 
Brezová, Dolné lúky 365
Oprava strechy v roku 2001, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved