Domov
 
Brezová, Horný rad 537
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie obvodového plášťa, september-november 2010, dodávateľ Rejduga.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved