Domov
 
11.6.200914:25
Rekonštrukcia strechy - bytový dom Gen. L. Svobodu 1361, Senica
Žiadame potencionálnych dodávateľov o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy bytového domu Gen. L. Svobodu 1361 v Senici. Jedná sa o valbovú strechu s vikiermi. Bytový dom má 8 vchodov, 5 podlaží a 90 bytov.

Rozsah rekonštrukcie strechy:
- výmena starej nefunkčnej tepelnej izolácie za novú,
- nové riešenie detailov strechy,
- nová krytina strechy (napr. plech).

Projektová dokumentácia, ako aj všetky potrebné podklady a dokumenty potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky, sa nachádzajú na OSBD Senica - Technický úsek (Ing. F. Hurban, R. Kalman - tel. 034/6940724, e-mail: hurban.frantisek@osbdse.sk , kalman.richard@osbdse.sk).

Termin na dodanie cenových ponúk: do 31.8.2009

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved