Domov
 
6.10.200909:17
Vládny program zateplovania
Podľa informácie z rokovania Rady ŠFRB z 28.9.2009 doteraz podané žiadosti prevyšujú svojmi požiadavkami rozsah pridelených finančných zdrojov \\\"Vládneho programu zateplovania\\\". Na základe uvedeného nás požiadali, ako správcu, o zváženie prípravy podkladov na žiadosti o úvery z tohto programu, nakoľko je dôvodný predpoklad, že ďaľšie finančné zdroje nebudú.
Informácia SZBD.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved