Domov
 
4.6.201016:17
Opravné ročné vyúčtovanie za rok 2009
V dôsledku chýb pri odpočtoch elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s rádiovým (diaľkovým) odpočtom a tým spôsobených chýb pri rozúčtovaní nákladov na vykurovanie, ktoré spracováva jeden z dodávateľov týchto prístrojov a rozúčtovania nákladov na vykurovanie, je OSBD Senica nútené vykonať na vybraných 9 bytových domoch, ktoré majú nainštalovaný uvedený typ rozdeľovačov, opravné ročné vyúčtovanie nákladov na vykurovanie za rok 2009. Opravné vyúčtovanie bude vykonané obratom v priebehu niekoľkých dní po doručení opraveného rozúčtovania nákladov na vykurovanie zo strany dodávateľa.

Pochybenie vo vyúčtovaní je zdôvodnené v liste, ktorý doručil dodávateľ, tak, že batérie prístrojov nemajú deklarovanú kapacitu a tak prestali vysielať dáta. Z tohto dôvodu neboli niektoré údaje správne prenesené. Pracovníci dodávateľa museli vykonať po zistení chýb odpočet priamo v bytoch.

Dodávateľ sa zaviazal vymeniť bezplatne batérie v prístrojoch. O termíne bude včas informovať.

Vysvetľujúci list dodávateľa bude priložený pri každom opravnom vyúčtovaní.

Tento problém sa vyskytol aj na bytových domoch iných správcov, ktoré majú rovnakého dodávateľa prístrojov a rozúčtovania nákladov na vykurovanie.

Za pochybenie, ktoré nebolo spôsobené zo strany OSBD Senica, sa ospravedlňujeme.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved