Domov
 
25.6.201007:03
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2009
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2009 boli vyplatené na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok v pondelok 21.6.2010.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom (predpokladáme do 1 týždňa).
V prípade niektorých bytových domov, ktoré nemali na svojich bankových účtoch v pondelok 21.6.2010 dostatok finančných prostriedkov (napr. z dôvodu, že neboli ešte pripísané uhradené nedoplatky z vyúčtovania na bankových účtoch domov), boli preplatky vyplatené 23.6.2010 a 24.6.2010.
Bytové domy (5 bytových domov v Brezovej a 1 bytový dom v Myjave), ktoré nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch na vyplatenie preplatkov ani v piatok 25.6.2010, budeme písomne informovať prostredníctvom zástupcov vlastníkov týchto bytových domov.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved