Domov
 
12.1.201103:50
Zobrazovanie zostavy Fondu opráv cez WEBDOMUS za rok 2011
Z dôvodu vykonávania uzávierkových prác v našom účtovníctve, nie sú momentálne prenesené počiatočné stavy účtov. Z tohto dôvodu, ak si zobrazíte zostavu Fondu opráv vášho domu za rok 2011 cez WEBDOMUS, uvidíte zaúčtovanú tvorbu a čerpanie Fondu opráv za rok 2011, avšak bez počiatočného stavu tohto fondu.

Počiatočné stavy Fondov opráv do roku 2011 budú prenesené ihneď ako to bude možné vzhľadom na postup uzávierkových prác v našom účtovníctve (predpokladáme začiatkom februára 2011). Momentálne je možné počítať, že počiatočný stav Fondu opráv k 01.01.2011 je vo výške konečného stavu Fondu opráv k 31.12.2010.

Ďakujeme za pochopenie.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved