Domov
 
15.12.201106:36
Portál www.poschodoch.sk
OSBD Senica, ako jeden z mála správcov na Slovensku, sprístupnilo prostredníctvom portálu prístupného na internetovej stránke www.poschodoch.sk, informácie o bytoch a bytových domoch pre všetkých vlastníkov, resp. nájomcov bytov, ktoré má v správe.

Čo je to portál www.poschodoch.sk?

Portál umožňuje kedykoľvek (teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni) zobraziť prostredníctvom internetu každému vlastníkovi, resp. nájomcovi bytu, v reálnom čase (údaje platné k predchádzajúcemu dňu) informácie o jeho byte a bytovom dome (prehľad o zálohových predpisoch bytu, platbách zálohových predpisov bytu, fonde prevádzky, údržby a opráv bytového domu atď.). K dispozícii je aj fórum, oznamy správcu a bytového domu atď.). Vlastník bytu, resp. nájomca bytu, si môže zobraziť údaje iba za svoj byt, resp. bytový dom, v ktorom sa jeho byt nachádza.

Kde a ako je portál prístupný?

Pre prístup k portálu je potrebné prihlásiť sa na internetovej stránke www.poschodoch.sk alebo cez odkaz na internetovej stránke OSBD Senica www.osbdsenica.sk v časti WEBDOMUS prostredníctvom vášho prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla.

Ako získať prístup k portálu www.poschodoch.sk?

Nakoľko ide o chránené osobné informácie, ktoré môže mať sprístupnené iba konkrétny vlastník, resp. nájomca bytu, prihlasovacie meno a heslo obdržíte pri podpise Zmluvy o sprístupnení informácií prostredníctvom internetu.

V prípade vášho záujmu o túto službu môžete zaslať vašu žiadosť (je k dispozícii na www.osbdsenica.sk v časti Dokumenty - Tlačivá) na e-mail: webdomus@osbdse.sk alebo na adresu OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica, v ktorej nezabudnite uviesť identifikáciu bytu (adresu bytového domu s číslom bytu, resp. variabilný symbol vášho bytu), ktorého ste vlastníkom alebo nájomcom, ako aj váš kontaktný e-mail a telefonický kontakt.

Radi uvítame všetky vaše návrhy, pripomienky a otázky k rozsahu a forme poskytovaných informácií, ktoré pomôžu pri využívaní a skvalitňovaní tejto služby, a ktoré môžete zasielať na e-mail: webdomus@osbdse.sk .

Veríme, že táto služba sa stane užitočným informačným a komunikačným nástrojom pre všetkých vlastníkov, resp. nájomcov bytov, v správe OSBD Senica.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved