Domov
 
11.4.201413:44
Výsledky ankety na doplnenie TV programov v Skalici a Rohožníku
Počet zúčastnených na ankete a jej výsledky rozhodli, že sa TV programy nebudú dopĺňať.
Účasť na ankete v Skalici: 19,68%
Účasť na ankete v Rohožníku: 20,45%
Výsledky ankety podľa TV programov a jednotlivých bytových domov sú v prílohe.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved