Domov
 
17.9.201412:52
Upozornenie
U P O Z O R N E N I E S P R Á V C U B Y T O V O S B D S E N I C A

OSBD Senica upozorňuje vlastníkov a nájomcov bytov, že po bytových domoch sa pohybuje človek, ktorý sa predstavuje ako zamestnanec „bytového družstva“ a dožaduje sa vstupu do bytu za účelom kontroly vodomerov, nainštalovania šetriča vody, atď. Správca domov nepoužíva takéto spôsoby a praktiky. Všetky návštevy sú vopred ohlásené, prípadne dohodnuté so zástupcom vlastníkov, alebo sa realizujú za prítomnosti zástupcu vlastníkov.
Odporúčame takéto neohlásené návštevy v žiadnom prípade nevpúšťať do bytu.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved