Domov
 
6.5.201519:16
Vyúčtovanie za rok 2014, správa o činnosti za rok 2014 a ročný plán opráv na nasledujúci rok 2016
OSBD Senica oznamuje, že v dňoch 04.-06.05.2015 bolo distribuované hospodárom jednotlivých bytových domov v správe OSBD Senica ročné vyúčtovanie za rok 2014, spolu so správou o činnosti správcu týkajúcej sa domu za rok 2014 a ročným plánom opráv na nasledujúci rok 2016.
Preplatky z ročného vyúčtovania budú vyplatené po uplynutí 30 dňovej reklamačnej doby, t. j. v polovici júna 2015. V rovnakej lehote sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved