Domov
 
8.3.201608:07
Prenájom nebytových priestorov Myjava
OSBD Senica ponúka na prenájom na Stredisku údržby Myjava, Hurbanova 664
nebytový priestor - kancelárske priestory o ploche 16,45 m2 (voľný od 01.06.2016). Bližšie informácie dostanete na tel. č. 034/6940727 alebo 034/6940734. Žiadosti zasielajte na adresu OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica alebo na e-mail cabicarova.jana@osbdse.sk

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved