Domov
 
4.8.201603:41
Informácia o zmene - vybavovanie bežných záležitostí na jednom mieste

Vážení klienti,

z dôvodu presunu kancelárií v rámci budovy si vás dovoľujeme informovať, že záležitosti vo veciach:
- vyhlásení správcu pre kataster,
- zmien vlastníkov a nájomcov bytov a garáží v spravovaných bytových domoch,
- odkúpenia bytov a garáží do osobného vlastníctva,
- zmien mesačných zálohových predpisov a zmien formy ich platieb,
- ročných vyúčtovaní,
- upomienok a nedoplatkov
vybavíte v kanceláriách č. 5 a 7 na prízemí budovy (vpravo).

Vo veciach technických záležitostí (merače vody a tepla a ich odpočty, vyjadrenia k technickým a stavebným úpravám v bytoch, prenájmu spoločných priestorov a pod.) budete vybavení v kancelárii č. 8 na prízemí budovy.

Na prízemí budovy sa nachádza aj pokladňa.

Veríme, že táto zmena, spočívajúca v sústredení kancelárií a zamestnancov na jednom mieste v rámci budovy OSBD Senica, prispeje ku zvýšeniu komfortu pri vybavovaní vašich bežných záležitostí na OSBD Senica.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved