Domov
 
12.5.201713:31
Vyúčtovanie za rok 2016, správa o činnosti za rok 2016 a ročný plán opráv na nasledujúci rok 2018
OSBD Senica oznamuje, že v dňoch 10.-15.05.2017 sú distribuované bytovým domom v správe OSBD Senica ročné vyúčtovanie za rok 2016, spolu so správou o činnosti správcu týkajúcej sa domu za rok 2016 a ročným plánom opráv na nasledujúci rok 2018.
Preplatky z ročného vyúčtovania budú vyplatené v lehote do 30 dní od doručenia vyúčtovania. V rovnakej lehote sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved