Domov
 
30.5.201915:45
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2018
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2018 budú vyplatené vlastníkom a nájomcom na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok v dňoch 03.06.-07.06.2019.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany Slovenskej pošty.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved