Domov
 
27.11.201910:50
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 23.05.2019
Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 23.05.2019 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved