Domov
 
26.5.202012:09
Vyplatenie preplatkov a úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019
Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019 je v prvej polovici júna 2020, teda do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2019.
V rovnakom termíne sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania za rok 2019, ktoré sú splatné do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2019.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved