Domov
 
26.12.200801:10
Preplácanie a čerpanie individuálnych fondov opráv (IFO) bytov
OSBD Senica oznamuje, že na základe rozhodnutia Predstavenstva OSBD Senica a v nadväznosti na oznámenie na schôdzach zástupcov vlastníkov a na schôdzach vlastníkov, bude dňom 31.12.2008 ukončené preplácanie a čerpanie individuálnych fondov opráv (IFO) bytov a zostatok IFO bude vyplatený jednotlivým vlastníkom, resp. nájomcom bytov, v rozúčtovaní nákladov za rok 2008.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved