Domov
 
8.2.200921:39
WEBDOMUS - sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu
OSBD Senica, ako jeden z mála správcov na Slovensku, sprístupnil začiatkom novembra 2008 službu WEBDOMUS pre všetkých vlastníkov a nájomcov bytov, ktoré má v správe.

WEBDOMUS umožňuje zobraziť prostredníctvom internetu každému vlastníkovi alebo nájomcovi on-line (teda v reálnom čase) informácie o jeho byte a bytovom dome. Prvými informáciami, ktoré sme sprístupnili, je informácia o zálohových predpisoch a platbách bytov a prehľad o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO) bytových domov. Vlastník, resp. nájomca si môže zobraziť údaje iba za svoj byt, resp. v prípade FPÚO za bytový dom, v ktorom sa jeho byt nachádza.

Nakoľko ide o osobné informácie, ktoré má sprístupnené iba konkrétny vlastník alebo nájomca, je potrebné s každým záujemcom o sprístupnenie tejto služby uzavrieť zmluvu o sprístupnení informácií prostredníctvom internetu, v ktorej je vlastníkovi alebo nájomcovi poskytnuté prístupové meno a heslo.

Radi uvítame všetky vaše návrhy a pripomienky k rozsahu a forme poskytovaných informácií, ktoré pomôžu túto službu skvalitniť.

V prípade vášho záujmu o túto službu môžete zaslať vašu žiadosť (tlačivo žiadosti je uvedené v sekcii Dokumenty - Tlačivá), v ktorej nezabudnite uviesť identifikáciu bytu, ktorého ste vlastníkom alebo nájomcom, ako aj váš kontaktný e-mail a telefonický kontakt. Bližšie informácie nájdete aj v sekcii WEBDOMUS - O Webdomuse.

Veríme, že táto služba sa stane užitočným informačným a komunikačným nástrojom pre všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v správe OSBD Senica.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved