Domov
 

Aktuality

2.12.202107:55
Pracovisko prvého kontaktu zatvorené
Dňa 03.12.2021 bude Pracovisko prvého kontaktu v Brezovej pod Bradlom zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby kontaktujte Stredisko údržby Senica....
30.11.202107:42
Upozornenie na epidemiologickú situáciu
Dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou upozornili, že v zmysle rozhodnutia o lockdowne je možné vybavovať klientov len telefonicky alebo elektronickou komunikáciou. Ďakujeme za pochopenie...
30.11.202107:34
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021
Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov....
3.11.202108:41
Prenájom nebytového priestoru v Senici
OSBD Senica ponúka na prenájom nebytový priestor v centre mesta Senica, Hviezdoslavova 484 o ploche 28,32 m2. Voľný ihneď po dohode. Bližšie informácie na tel. č. 034/6940734 alebo 0948/061590. ...
7.9.202108:21
Prenájom nebytového priestoru Senica
Okresné stavebné bytové družstvo Senica ponúka na prenájom nebytový priestor o ploche 82,2 m2 na Stredisku údržby OSBD Senica, Štefánikova 718. Priestor voľný od 01.11.2021. V prípade záujmu a obhliadky priestoru kontaktujte p. Marečka na tel. č. 0917/465954 alebo p. Cabicarovú na tel. č. 034/6940734...
8.6.202113:10
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2020
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2020 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 04.06.2021.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Se...
29.10.202007:38
Uznesenie z náhradného Zhromaždenia delegátov OSBD Senica zo dňa 24.09.2020
Na základe rozhodnutia náhradného Zhromaždenia delegátov zo dňa 24.09.2020 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov....
8.10.202011:26
Zmena úradných hodín od 08.10.2020
OSBD Senica oznamuje zmenu úradných hodín Správy OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica od 08.10.2020:

Pondelok
8,00 - 14,30

Utorok
8,00 - 14.30

Streda
7,30 - 16,30

Štvrtok
8,00 - 14,30

Piatok
8,00 - 14,00 ...
26.5.202012:09
Vyplatenie preplatkov a úhrada nedoplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019
Predpokladaný termín vyplatenia preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2019 je v prvej polovici júna 2020, teda do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za rok 2019.
V rovnakom termíne sú splatné aj nedoplatky z ročného vyúčtovania za rok 2019, ktoré sú splatné do 30 dní od doručenia ročného v...
20.5.202008:32
Súhlas so spôsobom doručovania dokumetov a informácií
V časti Dokumenty - Tlačivá nájdete tlačivo k spôsobu doručovania (vo formáte .PDF a .DOC), ktoré môžete použiť na vyjadrenie vášho súhlasu s doručovaním na vašu e-maiovú adresu alebo na vašu poštovú adresu. Vyplnené tlačivo môžete zaslať poštou, doručiť osobne na OSBD Senica alebo stredisko údržby a...
18.5.202011:10
Návrh Stanov, Volebného a Rokovacieho poriadku OSBD Senica
Vážení členovia OSBD Senica,
zverejňujeme pripravované Návrhy Stanov, Volebného a Rokovacieho poriadku OSBD Senica, ktoré budú predložené na schválenie na Zhromaždení delegátov v tomto roku. Návrhy nájdete v sekcii Tlačivá. Členovia družstva môžu pripomienky zasielať na email ladovicova.monika@o...
8.4.202011:26
Vyžiadanie súhlasu s elektronickým doručovaním
Na základe aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pohodlného, bezpečného a rýchleho doručovania dokumentov a informácií týkajúcich sa správy vášho bytového domu od Okresného stavebného bytové družstva Senica (OSBD Senica), a to nielen v aktuálnom obdob...
12.3.202011:51
UPOZORNENIE !!!
Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu ku koronavírusu COVID 19 v rámci preventívnych opatrení proti prípadnému šíreniu vírusu vám doporučujeme na kontakt s našimi zamestnancami využívať telefonickú, emailovú a písomnú komunikáciu. Prosíme klientov, aby obmedzili osobné vybavovanie vecí len na nevyhn...
11.3.202014:33
OZNÁMENIE
Na základe nariadenia ÚVZ SR zákaz podujatí platí aj na domové schôdze, preto až do odvolania zákazu schôdze zvolávať nebudeme. ...
28.1.202013:16
Novela zákona 182/93 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zo dňa 5.12.2019
Novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dňa 5. decembra 2019 bola NRSR schválená novela tohto zákona pod č. 476/2019 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2020, kde sa bližšie určujú súvislosti s domovým po...
11.12.201913:08
Dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi – výzva
V súvislosti s nedávnom tragédiou v Prešove a poznatkami, zistenými či už pred samotným výbuchom, ale aj počas zásahu, sa na Vás obraciame s výzvou na plnenie si zákonných povinností.

V prvom rade sa jedná o zabezpečenie priechodnosti miestnych a účelových komunikácií pre hasičskú techniku...
27.11.201910:50
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 23.05.2019
Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 23.05.2019 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov....
19.11.201909:29
Prenájom nebytových priestorov na Stredisku údržby Holíč, Školská 3031
OSBD Senica ponúka na prenájom 2 samostatné nebytové priestory s možnosťou ich prepojenia. Bližšie informácie u vedúceho Strediska údržby p. Dušana Ružičku, tel. 034/6682387 alebo 0905242762. ...
10.9.201909:26
Ponuka pracovného miesta - Stredisko údržby Myjava
OSBD Senica hľadá do trvalého pracovného pomeru na pozíciu údržbár - vodoinštalatér. Náplň práce - údržba a opravy v bytoch a na bytových domoch, držanie pohotovosti a v prípade potreby odstránenie poruchy. Jednosmenný pracovný čas. Nástupný plat 3,85 €/hod. + príplatky. Požadujeme stredné odborné vz...
30.5.201915:45
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2018
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2018 budú vyplatené vlastníkom a nájomcom na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok v dňoch 03.06.-07.06.2019.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť ke...
4.1.201708:08
Prenájom nebytového priestoru Stredisko údržby Skalica
OSBD Senica ponúka do prenájmu nebytový ( skladový ) priestor vo výmere 22 m2 na Stredisku údržby Skalica , Pod hájkom . Bližšie informácie na tel. čísle 034 664 4632...
4.8.201603:41
Informácia o zmene - vybavovanie bežných záležitostí na jednom mieste

Vážení klienti,

z dôvodu presunu kancelárií v rámci budovy si vás dovoľujeme informovať, že záležitosti vo veciach:
- vyhlásení správcu pre kataster,
- zmien vlastníkov a nájomcov bytov a garáží v spravovaných bytových domoch,
- odkúpenia bytov a garáží do osobného vlastníct...
8.3.201608:07
Prenájom nebytových priestorov Myjava
OSBD Senica ponúka na prenájom na Stredisku údržby Myjava, Hurbanova 664
nebytový priestor - kancelárske priestory o ploche 16,45 m2 (voľný od 01.06.2016). Bližšie informácie dostanete na tel. č. 034/6940727 alebo 034/6940734. Žiadosti zasielajte na adresu OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Se...
19.2.201607:33
Prenájom nebytových priestorov
OSBD Senica ponúka na prenájom:
- na Stredisku údržby Skalica, Pod hájkom 2047
nebytový priestor o ploche 84,5 m2 (voľný ihneď)
- na Stredisku údržby Myjava, Hurbanova 664
nebytový priestor - kancelárske priestory o ploche 12 m2 (voľný ihneď)
nebytový priestor - kancelárske ...
19.2.201607:27
Prenájom garáže v Brezovej pod Bradlom
OSBD Senica ponúka na prenájom garáž o ploche 20,96 m2 na Dr.Š.Osuského 527, Brezová pod Bradlom (bývalé Stredisko údržby Brezová). Voľná ihneď. Bližšie informácie na tel. č. 034/6940734. Žiadosti zasielajte na adresu: OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica alebo na e-mail cabicarova.jana@osbds...
24.9.201512:09
Informácia o zmene zabezpečovania údržby a kontaktu v Brezovej pod Bradlom
OSBD Senica oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov v Brezovej pod Bradlom, že od
01.10.2015
-zamestnanec prvého kontaktu zostáva na bývalom stredisku údržby v Brezovej pod Bradlom
telefónne číslo 034/6242248
- údržbu bude zabezpečovať stredisko údržby Senica
6.5.201519:16
Vyúčtovanie za rok 2014, správa o činnosti za rok 2014 a ročný plán opráv na nasledujúci rok 2016
OSBD Senica oznamuje, že v dňoch 04.-06.05.2015 bolo distribuované hospodárom jednotlivých bytových domov v správe OSBD Senica ročné vyúčtovanie za rok 2014, spolu so správou o činnosti správcu týkajúcej sa domu za rok 2014 a ročným plánom opráv na nasledujúci rok 2016.
Preplatky z ročného vyúčt...
17.9.201412:52
Upozornenie
U P O Z O R N E N I E S P R Á V C U B Y T O V O S B D S E N I C A

OSBD Senica upozorňuje vlastníkov a nájomcov bytov, že po bytových domoch sa pohybuje človek, ktorý sa predstavuje ako zamestnanec „bytového družstva“ a dožaduje sa vstupu do bytu za účelom kontroly vodomerov, nainštal...
11.4.201413:44
Výsledky ankety na doplnenie TV programov v Skalici a Rohožníku
Počet zúčastnených na ankete a jej výsledky rozhodli, že sa TV programy nebudú dopĺňať.
Účasť na ankete v Skalici: 19,68%
Účasť na ankete v Rohožníku: 20,45%
Výsledky ankety podľa TV programov a jednotlivých bytových domov sú v prílohe....
12.9.201311:26
Úradné hodiny na Správe OSBD
OSBD Senica oznamuje zmenu úradných hodín na budove Správa OSBD Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica
Úradné hodiny sú:
Pondelok 8:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 14:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 14:00...
12.2.201304:39
Informácia k poisteniu bytových domov v správe OSBD Senica od 01.01.2013
Vážení vlastníci a nájomcovia,
na webstránke OSBD Senica boli zverejnené informácie k poisteniu bytových domov v správe OSBD Senica od 01.01.2013. Tieto informácie nájdete v ľavom menu, v časti Dokumenty - Poistenie domov.
...
15.12.201106:36
Portál www.poschodoch.sk
OSBD Senica, ako jeden z mála správcov na Slovensku, sprístupnilo prostredníctvom portálu prístupného na internetovej stránke www.poschodoch.sk, informácie o bytoch a bytových domoch pre všetkých vlastníkov, resp. nájomcov bytov, ktoré má v správe.

Čo je to portál www.poschodoch.sk?
12.1.201103:50
Zobrazovanie zostavy Fondu opráv cez WEBDOMUS za rok 2011
Z dôvodu vykonávania uzávierkových prác v našom účtovníctve, nie sú momentálne prenesené počiatočné stavy účtov. Z tohto dôvodu, ak si zobrazíte zostavu Fondu opráv vášho domu za rok 2011 cez WEBDOMUS, uvidíte zaúčtovanú tvorbu a čerpanie Fondu opráv za rok 2011, avšak bez počiatočného stavu tohto fo...
25.6.201007:03
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2009
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2009 boli vyplatené na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok v pondelok 21.6.2010.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť kedy budú tieto poštové pouká...
4.6.201016:17
Opravné ročné vyúčtovanie za rok 2009
V dôsledku chýb pri odpočtoch elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s rádiovým (diaľkovým) odpočtom a tým spôsobených chýb pri rozúčtovaní nákladov na vykurovanie, ktoré spracováva jeden z dodávateľov týchto prístrojov a rozúčtovania nákladov na vykurovanie, je OSBD Senica núte...
5.3.201006:31
Schválené maximálne ceny tepla od 01.01.2010
Dávame vám do pozornosti prehľad schválených maximálnych cien tepla dodávateľov tepla do bytových domov v správe OSBD Senica od 01.01.2010, s informatívnym prepočtom na 1 GJ, ktorý nájdete v sekcii spotreba tepla....
22.2.201015:29
Oznámenie - úprava mesačného zálohového predpisu od 01.04.2010
Vážení vlastníci a nájomcovia bytov a nebytových priestorov,

v najbližších dňoch (do 28.02.2010) vám na základe rozhodnutia Predstavenstva OSBD Senica doručí hospodár vášho bytového domu upravený mesačný zálohový predpis úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a p...
24.1.201018:40
Zobrazovanie zostavy Fondu opráv cez WEBDOMUS za rok 2010
Z dôvodu vykonávania uzávierkových prác v našom účtovníctve, nie sú momentálne prenesené počiatočné stavy účtov. Z tohto dôvodu, ak si zobrazíte zostavu Fondu opráv vášho domu za rok 2010 cez WEBDOMUS, uvidíte tvorbu a čerpanie Fondu opráv, avšak bez počiatočného stavu tohto fondu.

Počiatoč...
28.12.200915:15
Informácia o kontrole hasičského a záchranného zboru – upozornenie
Na základe komplexnej protipožiarnej kontroly, konanej v dňoch 28.-30.9.2009 v bytových domoch v Skalici a v Holíči bola Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Skalici uložená pokuta za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z..

Opakujúce sa nedos...
6.10.200909:17
Vládny program zateplovania
Podľa informácie z rokovania Rady ŠFRB z 28.9.2009 doteraz podané žiadosti prevyšujú svojmi požiadavkami rozsah pridelených finančných zdrojov \\\"Vládneho programu zateplovania\\\". Na základe uvedeného nás požiadali, ako správcu, o zváženie prípravy podkladov na žiadosti o úvery z tohto programu, n...
22.6.200907:46
Prehľad cien tepla za roky 2007 - 2009
Dávame vám do pozornosti prehľad cien tepla za roky 2007-2009 u jednotlivých dodávateľov tepla, ktorý nájdete v sekcii Spotreba tepla. ...
11.6.200914:25
Rekonštrukcia strechy - bytový dom Gen. L. Svobodu 1361, Senica
Žiadame potencionálnych dodávateľov o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy bytového domu Gen. L. Svobodu 1361 v Senici. Jedná sa o valbovú strechu s vikiermi. Bytový dom má 8 vchodov, 5 podlaží a 90 bytov.

Rozsah rekonštrukcie strechy:
- výmena starej nefunkčnej tepelnej...
8.2.200921:39
WEBDOMUS - sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu
OSBD Senica, ako jeden z mála správcov na Slovensku, sprístupnil začiatkom novembra 2008 službu WEBDOMUS pre všetkých vlastníkov a nájomcov bytov, ktoré má v správe.

WEBDOMUS umožňuje zobraziť prostredníctvom internetu každému vlastníkovi alebo nájomcovi on-line (teda v reálnom čase) informá...
26.12.200801:10
Preplácanie a čerpanie individuálnych fondov opráv (IFO) bytov
OSBD Senica oznamuje, že na základe rozhodnutia Predstavenstva OSBD Senica a v nadväznosti na oznámenie na schôdzach zástupcov vlastníkov a na schôdzach vlastníkov, bude dňom 31.12.2008 ukončené preplácanie a čerpanie individuálnych fondov opráv (IFO) bytov a zostatok IFO bude vyplatený jednotlivým v...
28.9.200818:43
Zavzdušnenie radiátorov
V súvislosti s problémami so zavzdušnením radiátorov a nedostatočným vykurovaním na začiatku vykurovacieho obdobia, si dovoľujeme upozorniť a požiadať všetkých užívateľov bytov, aby v čase medzi vykurovacími obdobiami (teda v lete) neuzatvárali ventily na radiátoch vo svojich bytoch.

Ventily...
28.9.200818:25
Duálne zobrazovanie a prechod na menu EURO
Dovoľte, aby sme vás informovali, že OSBD Senica je plne pripravené na prechod na novú menu EURO od 1.1.2009.

Už odo dňa stanovenia konverzného kurzu medzi SKK a EUR začiatkom júla 2008 sme začali s duálnym zobrazovaním a určite ste si všimli, že na všetkých dokladoch, ktoré ste na OSBD Seni...
28.9.200816:32
UPOZORNENIE - POUŽÍVANIE SPRÁVNEHO VARIABILNÉHO SYMBOLU A ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRI PLATBÁCH
Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov bytov a odberateľov, aby pri úhradách platieb v prospech OSBD Senica (či už zálohových platieb - tzv. "nájomného", faktúr alebo iných poplatkov) používali správny variabilný symbol, ktorý je predpísaný, a zároveň uhrádzali platby na predpísané bankové účty.

...
16.11.200721:47
Prestavba bytového jadra - náčrtok
Na základe uznesenia Predstavenstva OSBD Senica je nevyhnutné, aby ku každej žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska OSBD Senica k prestavbe bytového jadra, bol priložený náčrtok dispozície (priestorového umiestnenia v rámci bytu) bytového jadra. Z náčrtku musí byť zrejmá pôvodná dispozícia bytového...
6.4.200709:22
UPOZORNENIE !
Užívatelia bytov zo Skalice upozornili OSBD Senica, že neznáma osoba obchádza byty, predstavuje sa ako zamestnanec bytového družstva a ponúka montáž "šetričov vody".

Upozorňujeme užívateľov bytov a širokú verejnosť, že OSBD Senica v žiadnom prípade neponúka uvedenú službu.

Zamestn...
12.1.200715:46
Odpočty vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
Upozorňujeme všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v správe OSBD Senica, že je nevyhnutné, aby bol v ich bytoch najneskôr do 31.01.2007 vykonaný odpočet vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov namontovaných na vykurovacích telesách (ak sú v bytovom dome nainštalované) poverenými osob...
6.11.200614:19
Oznámenie o odpočtoch vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
Okresné stavebné bytové družstvo Senica, ako správca (resp. vlastník) bytov, oznamuje vlastníkom/nájomcom bytov:

Z dôvodu potreby získania podkladov k vykonaniu ročného rozúčtovania nákladov je v bytoch nutné vykonať odpočet stavov VODOMEROV a POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV VYKUROVACÍCH NÁKLADOV (a...
6.11.200613:50
Nová smernica OSBD Senica č. 60/2006
V časti Dokumenty - Smernice vám dávame do pozornosti schválenú smernicu OSBD Senica č. 60/2006 o prevádzkovaní meracej techniky a rozúčtovaní nákladov za dodávku tepla, teplej a studenej vody, ktorá bude použitá pre vyúčtovanie služieb za rok 2006 a roky nasledujúce....

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved