Domov
 

Obnova domov - Brezová pod Bradlom

D.Jurkoviča 431
Oprava strechy v roku 2014, dodávateľ HSHizol,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, obnova lódgií a balkónov, realizácia v roku 2020, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Družstevná 582
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ EBASTAV,s.r.o. ...
Družstevná 581
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ CIBSTAV,s.r.o. ...
D.Jurkoviča 428
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ Unicoinvest,s.r.o. ...
Horný rad 570
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
Horný rad 567
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
Horný rad 541
Zateplenie štítovej steny v roku 2004, dodávateľ Šušota Miroslav.
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ IMO,s.r.o....
Horný rad 554
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ COMDET,s.r.o....
Horný rad 555
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ COMDET,s.r.o....
Horný rad 556, Brezová
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ REAL-BAU,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ COMDET,s.r.o....
Horný rad 557, Brezová
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ REAL-BAU,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ COMDET,s.r.o....
D.Jurkoviča 425, Brezová
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ IMO,s.r.o....
Družstevná 583, Brezová
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ Cibstav,s.r.o....
Osuského 528, Brezová
Oprava strechy a výmena kopilitovej steny v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016-2017, dodávateľ IMO,s.r.o....
Brezová, Horný rad 569
Oprava strechy v roku 2014, dodávateľ MaS TECHNOLOGY.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ IMO,s.r.o. ...
Brezová, Horný rad 568
Oprava strechy v roku 2012, dodávateľ Samšport.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o.
Výmena zábradlia na lódgiách v roku 2016, dodávateľ AL-STAV.s.r.o. ...
Brezová, Osuského 523
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ IMO,s.r.o. ...
Brezová, Osuského 527
Oprava strechy, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní v roku 2014, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Finex,s.r.o....
Brezová,Horný rad 539
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Stavomal Slovakia,s.r.o....
Brezová, D.Jurkoviča 427
Oprava strechy, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Rosobuild,s.r.o....
Brezová, Nám.7.Apríla 414
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgí, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ PAVJAN,s.r.o....
Brezová, Horný rad 535
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Brezová, Horný rad 536
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014-2015, dodávateľ ERAN,s.r.o....
Brezová, Nám.7.apríla 413
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ IMO,s.r.o....
Brezová, Horný rad 538
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ STAVEX,s.r.o....
Brezová, Horný rad 533
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ Rossobuild,s.r.o....
Brezová, Osuského 520
Oprava strechy v roku 2012, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ ERAN,s.r.o....
Brezová, Osuského 530
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ ERAN,s.r.o....
Brezová, D.Jurkoviča 429
Oprava strechy v roku 2000, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ STAVEX,s.r.o....
Brezová, Osuského 525
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ FOHAS,s.r.o....
Brezová, Horný rad 534
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Rejduga....
Brezová, Záhumnie 437
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Rejduga....
Brezová, Horný rad 532
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ STAVEX,s.r.o....
Brezová, Nám.7.apríla 412
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ FOHAS,s.r.o....
Brezová, Záhumnie 439
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie bytového domu, predlženie strechy a oprava lódgií, január 2012 - júl 2012, dodávateľ Rejduga....
Brezová, Záhumnie 436
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, predlženie strechy a oprava lódgií, september 2011 - máj 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Brezová, Záhumnie 438
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, august 2011-november 2011, dodávateľ Rejduga....
Brezová, Osuského 529
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ Samšport.
Zateplenie obvodového plášťa, apríl-jún 2011, dodávateľ Rejduga.
Obnova lódgií/balkónov a zasklenie v roku 2017, dodávateľ IMO,s.r.o....
Brezová, Horný rad 537
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie obvodového plášťa, september-november 2010, dodávateľ Rejduga.
...
Brezová, D.Jurkoviča 421
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Mišíková.
Zateplenie štítových a schodiskových stien, júl-august 2010, dodávateľ Thermont.
Zateplenie fasády a oprava lódgií v roku 2019, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Brezová, Dolné lúky 365
Oprava strechy v roku 2001, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o.
...
Brezová, Dolné lúky 364
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie štítových stien v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, realizácia v roku 2014, dodávateľ STAVEX,s.r.o....
Brezová, Dolné lúky 363
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-júl 2010, dodávateľ Thermont.
...
Brezová, Dolné lúky 361
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov, máj-august 2010, dodávateľ Rejduga....

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved