Domov
 

Obnova domov - Holíč

Lúčky 1529
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ LUKYSTAV,s.r.o....
SNP 1683
Zateplenie strechy, fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ IMO,s.r.o....
M.Nešpora 1450
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2020, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
SNP 1782
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2019, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
SNP 1672
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Mišíková.
Zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ LUKYSTAV,s.r.o....
Bratislavská 1461
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
J.J.Boora 1467
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ ERAN GROUP,a.s....
M.Nešpora 1447
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Palkovič,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu a vybudovanie nových oceľových balkónov, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Hodonínska 1528
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií a vybudovanie bezbariérového prístupu do BD, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
M.Nešpora 1456, Holíč
Vybudovanie novej strechy, zateplenie fasády bytového domu, obnova balkónov a lódgií, realizácia v roku 2017, dodávateľ Lukystav,s.r.o....
Hodonínska 1527, Holíč
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, doteplenie strechy, oprava balkónov, realizácia v roku 2017, dodávateľ E-RAN,s.r.o. ...
Holíč, SNP 1673
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, SNP 1684
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Holíč, M.Nešpora 1428
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena vnútornej kanalizácie, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
Holíč, Pri kaštieli 1460
Oprava strechy v roku 2015, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní realizácia v roku 2016, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, D.Rapanta 1536
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Holíč, Lúčky 1531
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ TERMO+SK,s.r.o....
Holíč, M.Nešpora 1453
Oprava strechy v roku 2001, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Výmena otvorových výplní v roku 2011, dodávateľ BOGA,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, realizácia v roku 2014-15, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, SNP 1783
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Holíč, M.Nešpora 1431
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ IMO,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ TERMO+,s.r.o....
Holíč, Jednoradová 1538
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ STAVOMAL Slovakia,s.r.o....
Holíč, SNP1784
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013-2014, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Holíč, Hodonínska 1537
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní, realizácia v roku 2013-2014, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Holíč, SNP 1686
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Holíč. M.Nešpora 1429
Výmena otvorových výplní v roku 2009-2010, dodávateľ BOGA,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, realizácia v roku 2013, dodávateľ TERMO+,s.r.o....
Holíč, SNP 1675
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, Pri kaštieli 1476
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, SNP 1671
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ STRECHY 92,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Holíč. M.Nešpora 1451
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Holíč, D.Rapanta 1535
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena kopilitovej steny a otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Holíč, Lúčky 1533
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ PMGSTAV,s.r.o....
Holíč, Jednoradová 1539
Oprava strechy a kopilitovej steny v roku 2011, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, jún-október 2012, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
Holíč, SNP 1669
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava lódgií, kopilitovej steny a výmena otvorových výplní, september 2011 - marec 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, Lúčky 1530
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena zábradlia na balkónoch, jún-september 2011, dodávateľ Hydroflex,s.r.o.
Výmena výťahov, september-október 2011, dodávateľ Vymyslický, s.r.o....
Holíč, Pri kaštieli 1477
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ REOS.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, júl-september 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o.
...
Holíč, Pri kaštieli 1458
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, apríl-jún 2011, dodávateľ IMO,s.r.o....
Holíč, SNP 1670
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie obvodového plášťa a výmena kopilitovej steny v roku 2008, dodávateľ 8000.Sk,s.r.o....
Holíč, J.J.Boora 1465
Zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, august-december 2010, dodávateľ M.P.S.R.,s.r.o....
Holíč, M.Nešpora 1433
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ I.K.IZOL,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ 8000.Sk,s.r.o....

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved