Domov
 

Obnova domov - Myjava

Hurbanova 682
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Dekoratíva.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2020, dodávateľ IMO,s.r.o....
Staromyjavská 687
Oprava strechy v roku 2014, dodávateľ SEPOS,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2020, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o....
Staromyjavská 683
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Aquaplast.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, vybudovanie nových vonkajších schodísk, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ E-RAN,a.s....
Staromyjavská 685
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ Samšport.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, vybudovanie nových vonkajších schodísk, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ FOHAS,s.r.o. ...
Hurbanova 609
Oprava strechy v roku 2012, dodávateľ Samšport.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Bradáčova 271, Myjava
Zateplenie strechy, fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ IMO,s.r.o. ...
Myjava, Jablonská 300
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ COMDET,s.r.o. ...
Myjava, Jablonská 299
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau SK,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ COMDET,s.r.o....
Myjava, Hoštáky 688
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Samšport.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Myjava, Hurbanova 678
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ FOHAS,s.r.o....
Myjava, M.R.Štefánika 589
Zateplenie štítovej steny v roku 2006 a 2008, dodávateľ Škoruba.
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ Samšport,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ Unicoinvest,s.r.o....
Myjava, M.R.Štefánika 637
Zateplenie štítovej steny v roku 2002, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Zateplenie štítovej steny v roku 2006, dodávateľ Škoruba.
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ Samšport,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ Unicoi...
Myjava, M.R.Štefánika 600
Zateplenie štítových stien v roku 2001, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a vybudovanie bezbariérových vstupov realizácia v roku 2013, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Myjava, Pažického 412
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ DEKORATÍVA.
Výmena otvorových výplní v roku 2010-2011, dodávateľ Pribiš.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, realizácia v roku 2013, dodávateľ Ventana,s.r.o....
Myjava, Pažického 399
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní, oprava lódgií, oprava strechy a výmena výťahu, Január 2012 - október 2012, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Myjava, Partizánska 286
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií, september 2012 - december 2012, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Myjava, Partizánska 285
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ NRC,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií, máj 2012 - august 2012, dodávateľ STAS,s.r.o....
Myjava, Hurbanova 932
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Profesta.
Zateplenie štítových stien v roku 2007, dodávateľ Stucco Construction.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií, október 2011 - máj 2012, dodávateľ SEPOS,s.r.o....
Myjava, Hurbanova 933
Zateplenie štítových stien, oprava strechy + výstavba kotolne na ÚK a prípravu TÚV s podporou solárneho systému v roku 2012, dodávateľ STAVEX a Hnazel Ján plus, s.r.o.
Zateplenie čelných stien a oprava lódgií, realizácia 2017, dodávateľ STAVEX....
Myjava, Viestova 386
Oprava strechy a výmena otvorových výplní v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, jún-október 2011, dodávateľ MJ REALSTAV,s.r.o....
Myjava, M.R.Štefánika 638
Zateplenie štítovej steny v roku 2005, dodávateľ SEPOS,s.r.o.
Zateplenie štítovej steny od obchodu, september 2011, dodávateľ IMO,s.r.o.
Oprava strechy a zateplenie čelnej fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013 dodávateľ JH-BAU,s.r.o....
Myjava, Marečka 973
Oprava strechy, zateplenie fasády a stropov v pivničných priestoroch, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, máj - október 2010, dodávateľ MJ Realstav,s.r.o....
Myjava, Hurbanova 611
Oprava strechy v roku 2001, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie štítových stien v roku 2008, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2013, dodávateľ Ventana,s.r.o....
Myjava, Hurbanova 610
Zateplenie štítových stien v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava strechy, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, apríl 2012 - júl 2012, dodávateľ STAVEX....
Myjava, Hurbanova 608
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov, august - november 2010, dodávateľ Stavex....
Myjava, 1.Mája 556
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Dekoratíva.
Zateplenie štítovej steny a vchodov, oprava balkónov, jún - september 2010, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Myjava, Dolná štvrť 506
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Thermont....
Myjava, SNP 415
Zateplenie fasády v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Oprava strechy, november-december 2010, dodávateľ Aquaplast,s.r.o.
Obnova lódgií v roku 2019, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o....
Myjava, SNP 414
Oprava strechy a fasády, výmena otvorových výplní, september - november 2010, dodávateľ Stav-Tren,s.r.o....
Myjava, SNP 410
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o....
Myjava, SNP 409
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní v roku 2009, dodávateľ Real-Bau,s.r.o....
Myjava, SNP 408
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov a loggiových stien, september - december 2010, dodávateľ IMO,s.r.o....
Myjava, Pažického 405
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, august - november 2010, dodávateľ Minol,s.r.o....
Myjava, Pažického 404
Zateplenie fasády v roku 2007, dodávateľ Eltos,s.r.o....
Myjava, SNP 402
Zateplenie fasády v roku 2006, dodávateľ IMO,s.r.o.
Oprava strechy a zateplenie sokla v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Obnova a zasklenie balkónov v roku 2015, dodávateľ IMO,s.r.o....
Myjava, Pažického 400
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní, máj - august 2010, dodávateľ Liška....
Myjava, Viestova 385
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády september 2010-február 2011, dodávateľ E-RAN,s.r.o....
Myjava, Jánošíková 384
Oprava strechy, zateplenie fasády a výmena otvorových výplní v roku 2009, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Myjava, Jánošíková 383
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2008, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Myjava, 8.apríla 382
Zateplenie fasády v roku 2007, dodávateľ Brštiak....
Myjava, Partizánska 381
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a výmena otvorových výplní v roku 2008, dodávateľ Liška.
Obnova balkónov v roku 2014, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Myjava, 8.apríla 374
Zateplenie fasády v roku 2006, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Oprava strechy november 2010-február 2011, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
...
Myjava, 8.apríla 373
Oprava strechy a zateplenie fasády v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Oprava balkónov v roku 2015-2016, dodávateľ Real-Bau,s.r.o....
Myjava, Dolná štvrť 366
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov apríl-august 2010, dodávateľ Ventana,s.r.o....
Myjava, Dolná štvrť 363
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Marco-Fischer/Klasovitý
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Marco-Fischer/Ventana,s.r.o....
Myjava, Dolná štvrť 362
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, júl-november 2010, dodávateľ Ventana,s.r.o....

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved