Domov
 

Obnova domov - Senica + Rozptyl

Šaštín 579
Zateplenie strechy, fasády bytového domu a vybudovanie nových oceľových balkónov, realizácia v roku 2020, dodávateľ IMO,s.r.o....
Jablonica 683
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Skala.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2020, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o....
L.Svobodu 1359
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Palkovič-SK,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2019, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o. ...
Palárikova 293
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Sídlisko 570, Jablonica
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, odstránenie balkónov v spoločných priestoroch a oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ IMO,s.r.o....
Šajdíkové Humence 128
Zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ IMO,s.r.o....
Velké Leváre 609
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ IMO,s.r.o....
Záhumenice 1465, Gbely
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ PMGSTAV SK,s.r.o....
Agátova 1172
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava a predlženie balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2018, dodávateľ IMO,s.r.o....
L.Svobodu 1358
Oprava strechy v roku 2014, dodávateľ Palkovič-SK,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Sotinská 1373
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Ružová 226
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ PURizolácie.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2017-2018, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Alej 575, Šaštín
Oprava strechy,obnova lódgií a zateplenie fasády bytového domu, realizácia v roku 2017, dodávateľ IMO,s.r.o....
Sídlisko 682, Jablonica
Oprava strechy,zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2017, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Sídlisko 572, Jablonica
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ IMO,s.r.o....
Sídlisko 571, Jablonica
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ VV-trading.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2017, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Palárikova 291, Senica
Oprava strechy,zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2017, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o. ...
L.Novomeského 1350, Senica
Oprava strechy a výmena kopilitových stien na schodiskách v roku 2012, dodávateľ Palkovič-SK,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2017, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o. ...
Mudrochova 1353, Senica
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií, realizácia 2016-2017, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Štefánikova 709, Senica
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ I.L.R,s.r.o.
Zateplenie štítovej steny v roku 2010, dodávateľ Skala.
Zateplenie fasády a oprava balkónov, realizácia 2016-2017, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Senica, S.Jurkoviča 1206
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ REOS-Šmida.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2016, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o. ...
Šaštín, Alej 574
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ E-RAN Slovakia,s.r.o....
Jablonica, Sídlisko 569
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Senica, S.Jurkoviča 1204
Oprava strechy v roku 2013, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Senica, Mudrocha 1356
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Dekoratíva.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2015, dodávateľ Palkovič-SK,s.r.o....
Gbely, Záhumenice 1466
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Gbely, Záhumenice 1464
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Gbely, Záhumenice 1463
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Gbely, Záhumenice 1393
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Šaštín, Alej 578
Oprava strechy a zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií a balkónov s vybudovaním nových pre prízemné byty, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ IMO,s.r.o. ...
Senica, Hurbanova 525
Výmena otvorových výplní v roku 2010, dodávateľ LORDSTAV,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov v roku 2013, dodávateľ IMO,s.r.o....
Senica, Jurkoviča 1203
Zateplenie štítových stien v roku 2008, dodávateľ ASTAP,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, výstavba železobetónových lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013-2014, dodávateľ Ekonomservis, s.r.o....
Senica, Mudrochova 1355
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ Samšport, s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ PMGSTAV, s.r.o....
Senica, Sotinská 1475
Oprava strechy a zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ STAVOMAL Slovakia, s.r.o....
Senica, Kalinčiakova 300
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ VV-TRADING.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012 dodávateľ Palkovič-SK, s.r.o....
Senica, Novomeského 1211
Oprava strechy a zateplenie fasády bytového domu, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012 dodávateľ Sepos, s.r.o. ...
Senica, Robotnícka 115
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Samšport,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, máj 2012 - júl 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Senica, Mudrocha 1352
Oprava strechy v roku 2010, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií, september 2011 - máj 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Senica, Svobodu 1361
Výmena strešnej krytiny, oprava balkónov, august 2011 - máj 2012, dodávateľ PALKOVIČ-SK,s.r.o....
Senica, Novomeského 1216
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Izolstav,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava lódgií, august 2011 - marec 2012, dodávateľ EURO-STAVMAT,s.r.o....
Senica, Jurkoviča 1202
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie štítových stien v roku 2009, dodávateľ SEPOS,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov, júl 2011- november 2011, dodávateľ JORDAN-SP,s.r.o....
Senica, Hviezdoslavova 469
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie štítových stien v roku 2006, dodávateľ SEPOS,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ SEPOS,s.r.o.
...
Senica, Palárikova 303
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ VV-trading
Zateplenie fasády, oprava lóggií a výmena otvorových výplní, máj-október 2011, dodávateľ SEPOS,s.r.o....
Senica, Hviezdoslavova 470
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Izostaveko.
Zateplenie fasády a oprava balkónov marec-júl 2011, dodávateľ Euro-Stavmat,s.r.o....
Senica, Hollého 745
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov júl-september 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Senica, Novomeského 1215
Kompletná rekonštrukcia bytového domu marec-september 2011, zateplenie fasády, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava strechy, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ Real-Bau, s.r.o. ...
Rohožník 398
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ I.L.R,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Innovia,s.r.o. ...
Rohožník 397
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Innovia,s.r.o. ...
Rohožník 396
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ I.L.R,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Innovia,s.r.o. ...
Rohožník 395
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Rohožník 394
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Škopek....
Rohožník 393
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ I.L.R.,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Škopek....
Rohožník 392
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Rohožník 391
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ I.L.R,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ SM Fontana,s.r.o....
Rohožník 390
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2009, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Senica, Štefánikova 703
Oprava strechy, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov august-december 2010, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Senica, Hurbanova 524
Oprava strechy, zateplenie fasády a oprava balkónov august-december 2009, dodávateľ THERMONT....
Senica, Palárikova 305
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ VV-Trading
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií v roku 2008, dodávateľ Astap...
Senica, Palárikova 302
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií v roku 2009, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o...
Senica, Kalinčiakova 296
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Skala
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava lódgií v roku 2008, dodávateľ Skala...
Senica, Kalinčiakova 298
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava lódgií v roku 2007, dodávateľ Agrostav,a.s....
Senica, Vajanského 1314
Zateplenie čelnej steny v roku 2008, dodávateľ Skala
Výmena strešnej krytiny v roku 2009, dodávateľ Cintula...
Senica. S.Jurkoviča 1207
Zateplenie štítových stien v roku 2003, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády a výstavba nových lóggií, november/2010-júl/2011, dodávatel EKONOMSERVIS,s.r.o. ...
Senica, Hollého 743
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov september-december 2010, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Senica, Štefánikova 720
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2008, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Senica, Agátová 25
Zateplenie fasády a výmena otvorových výplní august-október 2010, dodávateľ Skala...
Senica, Hollého 746
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013 dodávateľ Jordan,s.r.o....
Senica, Hollého 741
Oprava balkónov a zateplenie štítových stien v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ Strechy 92,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena zábradlí, realizácia v roku 2016, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o. ...
Senica, Štefánikova 725
Oprava strechy v roku 2004, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov v roku 2008, dodávateľ Liška
Vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o....
Senica, Hollého 753
Oprava strechy v roku 2003, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov v roku 2007, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Senica, Hviezdoslavova 313
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov v roku 2008, dodávateľ Thermont...
Senica, Novomeského 1212
Kompletná rekonštrukcia bytového domu máj-novomber 2010, zateplenie fasády, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava strechy, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ Real-Bau, s.r.o....
Senica, Novomeského 1213
Kompletná rekonštrukcia bytového domu apríl-október 2010, zateplenie fasády, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava strechy, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ IMO, s.r.o....
Senica, Robotnícka 58
Kompletná rekonštrukcia bytového domu v roku 2009, zateplenie fasády, výmena kopilitovej steny na schodisku, oprava strechy, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ IMO, s.r.o....
Senica, Robotnícka 55
Oprava strechy august 2008, dodávateľ REOS
Kompletná rekonštrukcia bytového domu apríl-júl 2010 zateplenie fasády, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, dodávateľ SEPOS,s.r.o. ...
Senica, Robotnícka 60
Rekonštrukcia strechy 2001,zateplenie,oprava balkónov 2005...

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved