Domov
 

Obnova domov - Skalica

SNP 1450
Zateplenie strechy, fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2019-2020, dodávateľ EKONOMSERVIS,s.r.o....
Koreszkova 1155
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2018-2019, dodávateľ IMO,s.r.o....
Pelíšková 674
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava lódgií, realizácia v roku 2019, dodávateľ E-RAN GROUP,a.s....
Mallého 1065
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2018, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Vajanského 1414, Skalica
Vybudovanie novej strechy, zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2017, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Vajanského 1415, Skalica
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2016-2017, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Skalica, SNP 1451
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2016, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1038
Zateplenie strechy a fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2016, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Pelíškova 2183
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Stavomal Slovakia, s.r.o....
Skalica, Pelíškova 2182
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Stavomal Slovakia, s.r.o. ...
Skalica, Pelíškova 675
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ Stavomal Slovakia, s.r.o....
Skalica, Záhradná 2000
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ ReOS.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, realizácia v roku 2015-2016, dodávateľ E-RAN,s.r.o.
Výmena výťahov v roku 2015, dodávateľ Vymyslický, s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1447
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a oprava balkónov, realizácia v roku 2015, dodávateľ ERAN,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1173
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2015, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Skalica, L.Svobodu 1226
Oprava strechy novou krovovou konštrukciou s krytinou z pozinkovaného plechu, dodávateľ Euroframe Skalica.
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2015, dodávateľ ERAN,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 2181
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, obnova balkónov a vybudovanie nových železobetónových lódgií, realizácia v roku 2015, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Skalica, SNP 2162
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu a osadenie nových ocel. balkónov, realizácia v roku 2015, dodávateľ TERMO+SK,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1175
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ ReOS
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014-15, dodávateľ JORDAN-SP,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1444
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Školská 1083
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových železobetónových lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ Ekonomservis,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1446
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2014, dodávateľ Sepos,s.r.o....
Skalica, L.Svobodu 1227
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, L.Svobodu 2166
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Real-Bau,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1449
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, SNP 1455
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Malych Jozef
Oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Macek Martin
Výmena otvorových výplní v roku 2010, dodávateľ ROLLSTYL
Zateplenie fasády bytového domu v roku 2013, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, SNP 1457
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Záhradná 2001
Zateplenie fasády bytového domu, oprava lódgií, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Vajanského 1413
Oprava strechy, zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2013, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1441
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1172
Zateplenie fasády bytového domu, vybudovanie nových oceľových balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ SYANCO SK,s.r.o....
Skalica, Mazúrova 1048
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, L.Svobodu 2068
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ IMO,s.r.o
Zateplenie fasády bytového domu, oprava balkónov, výmena otvorových výplní, realizácia v roku 2012, dodávateľ IMO,s.r.o. ...
Skalica, Pod hájkom 1439
Oprava strechy v roku 2011, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, máj 2012- júl 2012, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Pelíškova 2003
Oprava strechy, zateplenie fasády, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, máj-december 2012, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Záhradná 2002
Oprava strechy v roku 2008, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava lódgií a výmena otvorových výplní, september 2011 - apríl 2012, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1089
Oprava strechy v roku 2006, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava lóggií a výmena otvorových výplní, jún-september 2011, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Mallého 1164
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava lóggií a výmena otvorových výplní, august-december 2011, dodávateľ SEPOS,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 1448
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, apríl-august 2011, dodávateľ Astap,s.r.o.
...
Skalica, SNP 1456
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ Mišíková.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, júl-september 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o.
...
Skalica, Pod hájkom 1442
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena otvorových výplní, február-máj 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o....
Skalica, Pod hájkom 2087
Oprava strechy v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní v roku 2007, dodávateľ Astap.
Obnova a zasklenie balkónov v roku 2015, dodávateľ Astap. ...
Skalica, Clementisa 1171
Oprava strechy, zateplenie fasády, oprava balkónov a výmena výťahu, október 2010 - 2011, dodávateľ Innovia,s.r.o. ...
Skalica, Mallého 1165
Zateplenie štítovej steny v roku 2004, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Zateplenie fasády v roku 2007, dodávateľ Astap.
Oprava strechy v roku 2009, dodávateľ IMO,s.r.o....
Skalica, Clementisa 1087
Zateplenie štítovej steny v roku 2004, dodávateľ Sepos,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava lódgií v roku 2009, dodávateľ Sepos,s.r.o.
...
Skalica, Mallého 881
Zateplenie 1/2 fasády bytového domu v roku 2005, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Výmena otvorových výplní v spoločných priestoroch v roku 2005, dodávateľ BOGA,s.r.o.
Zateplenie 2/2 fasády bytového domu v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Oprava strechy v roku 2007, dodávateľ Ondruš....
Skalica, Mazúrova 1151
Oprava balkónov v roku 2006, dodávateľ Ondruš.
Zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, september - december 2010, dodávateľ Sepos,s.r.o. ...
Skalica, Clementisa 754
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena otvorových výplní a oprava balkónov, 2009 - 2010, dodávateľ SYANCO SK,s.r.o. ...
Skalica, L.Svobodu 1225
Oprava strechy a balkónov v roku 2005, dodávateľ IMO,s.r.o.
Zateplenie štítových stien v roku 2007, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.
Výmena otvorových výplní v spoločných priestoroch v roku 2007, dodávateľ BOGA,s.r.o.
Zateplenie fasády a oprava balkónov v roku 2010, dodávateľ Real-Bau,s.r.o.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved