Domov
 
Fakturačné údaje

Faktúry vystavené za dodávky bytovým domom v správe OSBD Senica

Odberateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu (doplniť ulicu, súpisné číslo a mesto/obec)
v zastúpení : Okresné stavebné bytové družstvo Senica
so sídlomŠtefánikova 718, 905 01 Senica
zapísané : v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 21/T
IČO00 223 093Faktúry vystavené za dodávky pre OSBD Senica

Okresné stavebné bytové družstvo Senica
so sídlom:Štefánikova 718, 905 01 Senica
zapísané:v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 21/T
IČO:00 223 093
DIČ:2021063660
IČ DPH:SK2021063660

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved