Domov
 

Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718
90501 Senica


info@osbdse.sk

 

Predseda

Predseda 034/6940729, 034/6513710
Asistent predsedu 034/6940728, 034/6513710
Zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk - služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu, archív 034/6940734
Evidencia samospráv 034/6940735
Ústredňa, podatežňa 034/6940711
Právne oddelenie 034/6940731

Ekonomický úsek

Ekonomický námestník 034/6940732
Správca počítačovej siete a informačného systému 034/6940720
Evidencia vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Holíč, Jablonica 034/6940722
Bankové účty a úvery, hlavná pokladňa 034/6940713
Evidencia vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Senica, Myjava 034/6940733
Pokladňa, evidencia členských podielov, základných členských vkladov a investičných úverov 034/6940736
Učtáreň 034/6940737
Evidencia nájomného - nebytové priestory, daň z nehnutežností 034/6940738
Vedúci informačnej sústavy (učtárne) 034/6940721
Evidencia a likvidácia došlých faktúr, doprava 034/6940719
Evidencia vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Skalica, Gbely 034/6940712
Evidencia vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Brezová pod Bradlom, Rohožník a ostatné inde neuvedené mestá a obce 034/6940723

Technický úsek

Vedúci technického úseku 034/6940716, fax 034/6940715
Energetik, evidencia spotreby energií v bytoch 034/6940718
Evidencia el. energie, poistné, BOZP, PO 034/6940717
Obnova , rekonšktrukcie a investície 034/6940724
Energetik, zásobovanie, revízie VTZ 034/6940714

Stredisko údržby

Vedúci strediska údržby Senica 034/6512720, 034/6940726
Majster strediska údržby Senica 034/6940726
Sklad strediska údržby Senica 034/6512720, 034/6940730
Vedúci strediska údržby Skalica 0905242762
stredisko údržby Senica, Rozptyl 0905/242760
stredisko údržby Skalica, Gbely 034/6644632, 0905/242762
stredisko údržby Myjava 0905/242763
vedúci Strediska údržby Holíč 034/6682387, 0905 242 762
stredisko údržby Brezová - zrušené kontaktujte Stredisko údržby Senica
Stredisko údržby Myjava 034/6212625
Stredisko údržby Brezová - zrušené kontaktujte Stredisko údržby Senica
Stredisko údržby Skalica 034/6644632

Návštevnos:

OSBD Senica, All rights reserved