Domov
 

Predseda

Ing. Alexander Janovič

predseda OSBD Senica

Tel.: 034/6940729 , 034/6513710
E-mail: predseda@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 30
JUDr. Monika Ladovičová

vedúca právneho oddelenia

Tel. 034/6940727
E-mail: ladovicova.monika@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 24
Bc. Gabriela Gáliková

asistentka predsedu

Tel: 034/6940728, 0346513710
E-mail: galikova.gabriela@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 30
Viera Ravasová

obsluha ústredne

Tel.:034/6940711
E-mail:ravasova.viera@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 3
Jana Cabicarová

referent zmluvných vzťahov

zmluvy o nájme a podnájme nebytových a spoločných priestorov, webportál www.POSCHODOCH.sk - služba o sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu


Tel.:034/6940734
E-mail:cabicarova.jana@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č. 24
Dana Císarová

samostatný referent družstevno-spoločenských vzťahov

Tel.:034/6940735
E-mail:cisarova.dana@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 24
Lenka Kopúnková

spisový manipulant

Tel.: 034/6940711
E-mail: kopunkova.lenka@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 3
Jana Dubanová

samostatný referent právnych vecí

Tel.:034/6940731
E-mail: dubanova.jana@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č. 33
Ing. Katarína Kresová

samostatný referent právnych vecí

Tel.:034/6940731
E-mail:kresova.katarina@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 33

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved