Domov
 

Ekonomický úsek

Ing. Martin Kovačovič

ekonomický námestník

Tel.: 034/6940732
Fax.: 034/6940715
E-mail: kovacovic.martin@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 27
Juliána Hyžová 034/6940712

Evidentka vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Skalica, Gbely

Tel.: 034/6940712
E-mail: hyzova.juliana@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 5
Ing. Marta Barteková

vedúca automatizovaného spracovania dát

Tel: 034/6940720,
E-mail: bartekova.marta@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 34
Ľubica Kovačovičová

pokladňa, základné členské vklady, členské podiely, investičné úvery na výstavbu bytových domov

Tel.: 034/6940736
E-mail: kovacovicova.lubica@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 4
Anna Bartošová

Evidentka vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Senica (bytové domy v časti "Staré sídlisko" a bytové domy súp. č. 469 a 470), Myjava

Tel.:034/6940733
E-mail:bartosova.anna@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 7
Daniela Balážová

Evidentka vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Brezová pod Bradlom, Rohožník + ostatné inde neuvedené mestá a obce (Rozptyl)

Tel.:034/6940723
E-mail:balazova.daniela@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 5
Michal Bednárik

referent personálnej práce, mzdy a ochrana osobných údajov


Tel.:034/6940740
E-mail:bednarik.michal@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č. 26
Klenová Ivana 034/6940722

Evidentka vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Holíč, Jablonica

Tel.: 034/6940722
E-mail: klenova.ivana@osbdse.sk
prízemie - kancelária č.5
Faboková Mária 034/6940713

pokladňa, správa bankových bežných a úverových účtov

Tel.: 034/6940713
E-mail: fabokova.maria@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 23
Stanislavová Dagmar 034/6940744, 034/6940733

Evidentka vlastníkov a nájomcov a ich platieb - Senica (všetky bytové domy v meste Senica a jej miestnych častiach, okrem bytových domov v časti "Staré sídlisko" a bytových domov súp. č. 469 a 470)

Tel.: 034/6940744, 034/6940733
E-mail: stanislavova.dagmar@osbdse.sk
prízemie - kancelária č.7
Zdenka Karasová 034/6940738

evidentka nájomného - nebytové priestory, dane z nehnuteľností

Tel.:034/6940738
E-mail: karasova.zdena@osbdse.sk
I.poschodie / kancelária č.30
Eva Bystrická 034/6940719

likvidácia došlých faktúr, správa majetku, referent dopravy

Tel.:034/6940719
E-mail: bystricka.eva@osbdse.sk
I. poschodie / kancelária č. 23
Ing. Vladimíra Faková 034/6940737

Vedúca informačnej sústavy, účtovníctva

Tel.: 034/6940737
E-mail: fakova.vladimira@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č.22
Ing. Zuzana Svobodová 034/6940737

Samostatný účtovník

Tel.:034/6940737
E-mail: svobodova.zuzana@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č.22
Darina Wolfová 034/6940721

samostatný účtovník

Tel.:034/6940721
E-mail: wolfova.darina@osbdse.sk
I.poschodie - kancelária č.22
Evidencia vlastníkov a nájomcov a ich platieb - spoločný mobilný telefón 0948061591

Kancelária č. 28 - spoločný mobilný telefón 0948204306

Účtáreň - spoločný mobilný telefón 0948480310

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved