Domov
 

Technický úsek

Ing. Miloš Štefečka

vedúci technického úseku

Tel.: 034/6940716
Fax: 034/6940715
E-mail: stefecka.milos@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Jozef Nemec 0905 587 969

vedúci energetik

Tel: 034/6940718
E-mail: nemec.jozef @osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Ľuba Danková

evidencia spotreby elektrickej energie za domy, likvidácia poistných udalostí

Tel.: 034/6940717
E-mail: dankova.luba@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Mgr. Peter Fančovič

technik požiarnej ochrany a BOZP

Tel.: 034/6940717
E-mail: fancovic.peter@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Richard Kalman

investičný technik, Technická komisia

Tel.: 034/6940724
E-mail: kalman.richard@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Jozef Lanža

odborný zamestnanec plynových zariadení

Tel.: 034/6940714
E-mail: lanza.jozef@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 25
Libor Mikuš

evidencia spotreby tepla a studenej vody za domy

Tel.: 034/6940714
E-mail: mikus.libor@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 25
Dušan Oravec

odborný zamestnanec elektrických zariadení

Tel.: 034/6940714
E-mail: oravec.dusan@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 25
Ján Šiška

evidencia spotreby vody a tepla v bytoch

Tel.: 034/6940718
E-mail: siska.jan@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Kancelária prvého kontaktu - Brezová pod Bradlom

Adresa: Dr. Osuského 527/16, Brezová 906 13

Ing. Vladimír Bajza - pracovník kancelárie prvého kotaktu
Tel.: 034/6242248
Fax: 034/6242248
E-mail: bajza.vladimir@osbdse.sk
Ing. František Hurban

stavebný inžinier investičný

Tel.: 034/6940724
E-mail: hurban.frantisek@osbdse.sk
prízemie - kancelária č. 9
Ing. Miroslav Štefík

technik pre obnovu domov a výťahy

Tel : 034/6940714
E-mail : stefik.miroslav@osbdse.sk
I. poschodie - kancelária č. 25
Technický úsek - spoločný mobilný telefón 0948061592

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved