Domov
 

Poplatky a cenníky

Názov Pridaná
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č.0071/2022/T s účinnosťou od 01.01.2022 17.1.2022
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 - platné znenie od 01.07.2021 6.7.2021
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 - platné znenie od 01.07.2021 3.3.2021
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č.0008/2021/T s účinnosťou od 01.01.2021 3.3.2021
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4 a 5 - platné znenie od 01.07.2020 30.1.2020
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3 a 4 - platné znenie od 01.01.2020 30.1.2020
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2 a 3 - platné znenie od 21.02.2019 20.2.2019
Cenník - tlakové skúšky hydrantových hadíc s účinnosťou od 01.01.2019 21.12.2018
Cenník - tlakové skúšky hydrantov a osádzanie výbavy hydrantov s účinnosťou od 01.01.2019 21.12.2018
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1 a 2 s účinnosťou od 01.01.2019 12.12.2018
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č.0023/2019/T s účinnosťou od 01.01.2019 27.11.2018
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkom č. 1 s účinnosťou od 01.07.2018 27.4.2018
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s účinnosťou od 01.10.2017 27.4.2018
Kotolňa Jablonica- rozhodnutie URSO o cene tepla č.00132018 T s platnosťou od 01.01.2018 31.10.2017
Prehľad poplatkov OSBD Senica platných od 01.03.2017 1.3.2017
Kotolňa Jablonica- rozhodnutie URSO o cene tepla č.00372017 T s platnosťou od 01.01.2017 15.11.2016
Cennik prác a služieb stredík údržby s platnosťou od 01.11.2015 2.12.2015
Cenník - elektrické zariadenia (odborné prehliadky a skúšky, iné práce) 7.1.2015
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0160/2014/T s platnosťou od 01.01.2014 4.12.2013
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0229/2013/T s platnosťou od 01.01.2013 2.1.2013
Cenník - plynové zariadenia (odborné prehliadky a skúšky, iné práce) 29.6.2012
Cenník - tlakové skúšky hydrantov a osádzanie výbavy hydrantov 29.6.2012
Cenník - tlakové skúšky hydrantových hadíc 29.6.2012
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0215/2012/T s platnosťou od 01.01.2012 13.3.2012
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0391/2011/T s platnosťou od 01.09.2011 15.12.2011
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0145/2011/T s platnosťou od 01.01.2011 3.3.2011
Kotolňa Jablonica - rozhodnutie ÚRSO o cene tepla č. 0015/2010/T s platnosťou od 01.01.2010 3.11.2010

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved