Domov
 

Smernice

Názov Pridaná
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 - platné znenie od 01.07.2021 6.7.2021
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 - platné znenie od 01.07.2021 3.3.2021
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3, 4 a 5 - platné znenie od 01.07.2020 30.1.2020
Smernica č. 66/2009 o pohotovostnej havarijnej službe s dodatkami č. 1 a 2 - platné znenie od 01.01.2020 13.12.2019
Smernica č. 83/2017 pre dozorovanie a drobné opravy výťahov s dodatkom č. 1 - platné znenie od 01.01.2020 13.12.2019
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2, 3 a 4 - platné znenie od 01.01.2020 13.12.2019
Smernica OSBD Senica č. 82/2017 o stanovení poplatkov a cien za poskytované služby s dodatkami č. 1, 2 a 3 - platné znenie od 21.02.2019 20.2.2019
Smernica č. 81/2016 o prenájme spoločných priestorov v dome 1.6.2018
Smernica č. 83/2017 pre dozorovanie a drobné opravy výťahov 24.1.2018
Smernica č. 84/2017 pre vyplácanie odmien zástupcom vlastníkov a hospodárom 7.12.2017
Smernica č. 66/2009 o pohotovostnej havarijnej službe (vrátane dodatku č. 1) - účinná od 01.07.2017 26.4.2017
Smernica č. 67/2010 o prevádzke meracej techniky, odpočtoch meračov, súpise počtu osôb a vyúčtovaní nákladov (vrátane dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) 2.12.2016
Smernica č. 79/2013 o postupe pri výmene vykurovacích telies 11.12.2013
Smernica č. 74/2013 - zásady vybavovania sťažností ... 3.4.2013
Smernica č. 70/2011 o tvorbe a čerpaní fondov bytového hospodárstva 15.12.2011
Smernica č. 68/2010 - Reklamačný poriadok OSBD Senica 4.11.2010
Pravidlá na poskytovanie dočasnej finančnej výpomoci... 25.9.2009

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved