Domov
 

Spotreby tepla

Názov Pridaná
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodov tepla - kotolňa Jablonica 3.1.2022
Vyhodnotenie štandartov kvality 2021 - Jablonica 3.1.2022
Spotreva tepla UK 2020 - Skalica 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Skalica 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Senica 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Rozptyl 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Myjava 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Holíč 21.4.2021
Spotreva tepla UK 2020 - Brezová 21.4.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality 2020 - kotolňa Jablonica 13.1.2021
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodov tepla 2020 - kotolňa Jablonica 13.1.2021
Spotreba tepla UK 2019 - Skalica 23.4.2020
Spotreba tepla UK 2019 - Senica 23.4.2020
Spotreba tepla UK 2019 - Rozptyl 23.4.2020
Spotreba tepla UK 2019 - Myjava 23.4.2020
Spotreba tepla UK 2019 - Holíč 23.4.2020
Spotreba tepla UK 2019 - Brezová 23.4.2020
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodov tepla 2019 - kotolňa Jablonica 3.1.2020
Vyhodnotenie štandartov kvality 2019 - kotolňa Jablonica 3.1.2020
Spotreba tepla UK 2018 - Senica 2.5.2019
Spotreba tepla UK 2018- Myjava 2.5.2019
Spotreba tepla UK 2018- Skalica 2.5.2019
Spotreba tepla UK 2018- Holíč 2.5.2019
Spotreba tepla UK 2018- Brezová 2.5.2019
Spotreba tepla UK 2018 - Rozptyl 2.5.2019
Vyhodnotenie štandartov kvality 2018-kotolňa Jablonica 8.1.2019
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodov tepla 2018-kotolňa Jablonica 8.1.2019
Spotreba tepla UK 2017 Brezová 26.4.2018
Spotreba tepla UK 2017 Holíč 26.4.2018
Spotreba tepla UK 2017 Myjava 26.4.2018
Spotreba tepla UK 2017 Rozptyl 26.4.2018
Spotreba tepla UK 2017 Skalica 26.4.2018
Spotreba tepla UK Senica 2017 26.4.2018
Faktor primárnej energie PK Jablonica 8.1.2018
Vyhodnotenie štandardov kvality 2017 - kotolňa Jablonica 8.1.2018
Vyhodnotenie štandardov kvality 2016 - kotolňa Jablonica 8.1.2018
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodu tepla 2016 - kotolňa Jablonica 8.1.2018
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodu tepla 2017 - kotolňa Jablonica 8.1.2018
SPOTREBA UK BREZOVA 2013-2015 20.7.2017
Senica UK 2016 18.7.2017
Myjava UK 2016 18.7.2017
Skalica UK 2016 18.7.2017
Holíč UK 2016 18.7.2017
Brezová a Rozptyl UK 2016 18.7.2017
SPOTREBA UK HOLIC 2013-2015 29.6.2016
SPOTREBA UK SKALICA 2013-2015 29.6.2016
SPOTREBA UK MYJAVA 2013-2015 29.6.2016
SPOTREBA UK SENICA 2013-2015 29.6.2016
Vyhodnotenie štandardov kvality 2015-kotolňa Jablonica 26.1.2016
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodu tepla 2015-kotolňa Jablonica 26.1.2016
2014 Skalica, Holíč Normatívy objektov a ich hospodárnosť 26.10.2015
2014 Senica, rohožník, Rozptyl objektov a ich hospodárnosť 26.10.2015
2014 Myjava Brezová Normatívy objektov a ich hospodárnosť 23.10.2015
UK 2012-2014 SENICA 25.8.2015
UK 2012-2014 MYJAVA 25.8.2015
UK 2012-2014 SKALICA 25.8.2015
UK 2012-2014 HOLÍČ 25.8.2015
UK 2012-2014 BREZOVA + ROZPTYL 25.8.2015
Schválené maximálne ceny tepla od 01. 01.2015 30.6.2015
Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodu tepla 2014-kotolňa Jablonica 13.1.2015
Vyhodnotenie štandardov kvality 2014-kotolňa Jablonica 13.1.2015
Myjava UK 2011-2013 4.11.2014
Senica UK 2011-2013 4.11.2014
Brezová UK 2011-2013 4.4.2014
Rozptyl UK 2011 - 2013 31.3.2014
Holíč UK 2011 - 2013 31.3.2014
Skalica UK 2011 - 2013 31.3.2014
Schválené maximálne ceny tepla od 01.01.2014 21.1.2014
Vyhodnotenie štandardov kvality 2013 - kotolňa Jablonica 16.1.2014
Vyhodnotenie štandardov kvality 2012 - kotolňa Jablonica 14.5.2013
Holíč UK 2012 14.5.2013
Brezová UK 2012 14.5.2013
Myjava UK 2012 14.5.2013
Rozptyl UK 2012 14.5.2013
Skalica UK 2012 14.5.2013
Senica UK 2012 14.5.2013
Porovnanie schválenej a fakturovanej ceny tepla 2009-2012 8.4.2013
Schválené maximálne ceny tepla od 01.01.2013 28.1.2013
Vyhodnotenie štandardov kvality 2011 - kotolňa Jablonica 3.10.2012
Holíč 2011 29.5.2012
Porovnanie Schválenej a spotrebovanej ceny tepla 2008-2011 28.5.2012
Gbely, Rohožník, Jablonica 2011 28.5.2012
Brezová 2011 28.5.2012
Skalica 2011 28.5.2012
Myjava 2011 28.5.2012
Senica 2011 28.5.2012
Schválené maximálne ceny tepla - rok 2012 21.2.2012
Schválené maximálne ceny tepla - rok 2011 12.9.2011
Myjava dom 383 - r. 2010 7.7.2011
Gbely 2010 7.7.2011
Jablonica 2010 7.7.2011
Rohožník 2010 7.7.2011
Brezová 2010 7.7.2011
Holíč 2010 7.7.2011
Skalica 2010 7.7.2011
Myjava 2010 7.7.2011
Senica 2010 7.7.2011
Štandardy kvality dodávaného tepla za rok 2010 - kotolňa Jablonica 27.1.2011
Jablonica 2009 27.1.2011
Rohožník 2009 27.1.2011
Brezová 2009 27.1.2011
Myjava 2009 27.1.2011
Holíč 2009 27.1.2011
Skalica 2009 27.1.2011
Senica 2009 27.1.2011
Schválené maximálne ceny tepla od 01.01.2010 5.3.2010
Schválené maximálne ceny tepla od 1.1.2009 30.6.2009
Prehľad cien tepla za roky 2007 - 2009 30.6.2009
Rohožník 2006 - 2008 14.4.2009
Brezová 2006 - 2008 14.4.2009
Holíč 2006 - 2008 14.4.2009
Myjava 2006 - 2008 14.4.2009
Skalica 2006 -2008 14.4.2009
Senica 2006 - 2008 14.4.2009
Regulačný príkon na r. 2009 Senica 18.3.2009
Regulačný príkon na r. 2009 Holíč 18.3.2009
Regulačný príkon na r. 2009 Skalica 18.3.2009
Regulačný príkon na r. 2009 Brezová 18.3.2009
Regulačný príkon na r. 2009 Myjava 18.3.2009
Holíč UK 2005-2007 20.11.2008
Rohožník 2005 - 2007 23.7.2008
Brezová 2005 - 2007 23.7.2008
Skalica 2005 - 2007 23.7.2008
Myjava 2005 - 2007 23.7.2008
Senica 2005 - 2007 23.7.2008
Rohožník - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007
Brezová - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007
Holíč - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007
Skalica - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007
Myjava - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007
Senica - obdobie rokov 2001 - 2006 13.7.2007

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved