Domov
 
8.6.202113:10
Vyplatenie preplatkov z ročného vyúčtovania za rok 2020
OSBD Senica oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2020 boli vyplatené vlastníkom a nájomcom z bankových účtov bytových domov na bankové účty a prostredníctvom poštových poukážok dňa 04.06.2021.
Preplatky vyplácané prostredníctvom poštových poukážok spracúva Slovenská pošta a OSBD Senica nemôže zaručiť kedy budú tieto poštové poukážky doručené jednotlivým vlastníkom a nájomcom zo strany Slovenskej pošty.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved