Domov
 
30.11.202107:34
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021
Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2021 bolo v sekcii Tlačivá zverejnené Uznesenie Zhromaždenia delegátov.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved